Geliefd zijn ook onze bewegende speeltoestellen, zoals kabelbanen, wiebelbruggen en speelvlotten. Balanceertoestellen zoals balanceerklossen, draaibalken en balanceerbalken stimuleren het evenwichtsgevoel en ontwikkelen het concentratievermogen.